Crkva svetog Luke

Crkva svetog Luke prvi puta se spominje u zapisima iz 1275. godine kao dio posjeda Orljavica. S obzirom na to, crkva pripada u razdoblje gotike. Danas su iz tog razdoblja djelomično očuvane freske koje se nalaze u unutrašnjosti crkve.

Crkva Svetog Luke Srednji Lipovac Stara Fotografija

Sljedeće spominjanje crkve se nalazi u popisu župa Požeškog arhiđakonata koji je sastavljen prilikom skupljanja poreza tijekom 1332., 1334. i 1335. godine. Tu je zabilježena župa Ratkov Potok u kojoj su se nalazile četiri crkve zidane kamenom, a jedna od njih je crkva svetog Luke.

Za vrijeme turskih osvajanja brigu o župi Ratkov Potok, pa tako i o crkvi svetog Luke preuzeli su Franjevci iz župe u Velikoj. O njihovoj obnovi crkve svjedoče dvije godine (1602. i 1611.) uklesane na crkvu.

Crkva Svetog Luke Srednji Lipovac Freske

U dokumentima iz 1660-ih spominje se kako je crkva svetog Luke izgrađena na brežuljku iznad Lipovca, a naziv brežuljka je Didović, što je možda ime zaselka koje je bilo na tom brežuljku.

Crkveni dokumenti iz 18. stoljeća govore o tome kako je crkva odavno izgrađena. Imala je zvono na četiri stupa, oltar i ormar u kojemu je bilo sve potrebno za služenje mise. Oko crkve je bilo neograđeno groblje. Za vrijeme župnika Josipa Horvata 1755. godine obnovljena je crkva, a 1765. slika svetog Luke na oltaru. Kada su se svi Lipovčani preselili sa svojih brežuljaka uz cestu, crkva je ostala sama na brežuljku prije sela, ali unatoč tome u dobrom stanju. 1863. godine u njoj su postavljena dva pokrajnja oltara posvećena svetoj Ani i svetom Stanislavu.

Crkva Svetog Luke Srednji Lipovac Kip Svetog Luke

Crkva je 1997. godine kao spomenik nulte kateogrije uvrštena u konzervatorska istraživanja. U travnju 1998. crkva je stradala u požaru u kojem je izgorio krov i cijela unutrašnjost crkve. Ubrzo se započelo s obnovom crkve – najprije je popravljen krov i zvonik, a obnova je nastavljena 2006. uz pomoć Ministarstva kulture. Tada su nastavljena i konzervatorska istraživanja crkve. Obnova je završena 2009. godine.

Izvori:
Ćuk, J. (1925.). Požeško plemstvo i požeška županija od doba prvih sačuvanih imena i naziva do polovice četrnaestog vijeka, Rad JAZU, (231) 34, str. 50-58.
Ivanušec, R. (2009). Konzervatorsko istraživanje i obnova crkve sv. Luke u Srednjem Lipovcu. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 33/34 (33/34), 131-145.
Kolarić, J. (1977). Dvjesta novokapelačkih proljeća: povijest župa Ratkovica, Siče-Dubovac i Nova Kapela (1334.-1977.): (povodom 200. obljetnice posvete župne crkve u Novoj Kapeli), Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda.
Lovrić, A. i Berdica, J. (2012). Župa Ratkov Potok (1334. – 1694.) Župa Siče – Dubovac (1694. – 1777.). Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi, (1), str. 95-106.

Josip Hotovec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *