Udruga Sve lipo

Udruga Sve lipo osnovana je 2012. godine s ciljem očuvanja starih običaja i pjesama te promoviranja Srednjeg Lipovca i lipovačkog govora. Danas okuplja oko 80 aktivnih članova u rasponu od 20 do 80 godina starosti te ima pjevačku i glumačku skupinu. Članovi udruge aktivni su na brojnim smotrama diljem Hrvatske, a glumačka skupina svake godine priprema jedan pučki igrokaz koji se izvodi u Srednjem Lipovcu i okolnim mjestima.

Crkva Svetog Josipa Srednji Lipovac Featured

Udruga Sve lipo - Novosti